Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0264-C0001
Номер на проект: ESF-2102-03-02003
Наименование: Повишаване професионалната квалификация и компетентности на служителите на "Вестник Народно дело" ООД и "Медийна компания" ЕООД
Бенефициент: "Вестник Народно дело" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 15.12.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалните умения и компетентности на 40 заети във „Вестник Народно дело” ООД и „Медийна компания” ЕООД, чрез предоставяне на професионално обучение по част от професия „Офис – мениджър”, специалност „Бизнес – администрация”
Дейности: Подготовка на Дейност 1. Организация и управление на проекта.
Изпълнение на Дейност 1. Организация и управление на проекта.
Подготовка на Дейност 2. Провеждане на курс за професионално обучение за 40 служители на „Вестник Народно дело” ООД и „Медийна компания” ЕООД по част от професия „Офис-мениджър”, специалност „Бизнес-администрация”.
Изпълнение на Дейност 2. Провеждане на курс за професионално обучение за 40 служители на „Вестник Народно дело” ООД и „Медийна компания” ЕООД по част от професия „Офис-мениджър”, специалност „Бизнес-администрация”.
Подготовка на Дейност 3. Публичност и визуализация на дейностите и резултатите по проекта.
Изпълнение на Дейност 3. Публичност и визуализация на дейностите и резултатите по проекта.
Партньори
Партньори:
РУЛАН ООД
„Медийна компания” ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 920 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз