Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0022-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/56
Наименование: "Подкрепа за децата ни"
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел -дружество "Знание"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Подпомагане процеса на интеграцията на учениците от етническите малцинства от ІV – VІІ клас чрез създаване на условия в четири училища от Община Червен бряг за интеркултурно образование и възпитание
Дейности: 1*.Разработване на информационни материали и популяризиране на проекта (подготовка).
1.*Разработване на информационни материали и популяризиране на проекта.
2.Подбор на целевите групи.
3.*Методическа работа с ръководителите на специализираните модулни обучение на учениците.
4.*Специализирани модулни обучения на учениците.
5.*Тематични обучения за родители.
6.*Тематични семинари за педагогическите кадри.
7.*Закупуване на научно-популярна литература, спортни пособия и техника.
8.Организиране на “Зелено училище” (подготовка).
8*.Организиране на “Зелено училище”.
9.*Трудови дни за хигиенизиране на учебната база и благоустройство на училищните дворове (подготовка).
9.*Трудови дни за хигиенизиране на учебната база и благоустройство на училищните дворове.
10.Организиране на общинско състезание “Аз съм толерантен” между представителни групи от 4-те училища (подготовка).
10.Организиране на общинско състезание “Аз съм толерантен” между представителни групи от 4-те училища.
11.Организиране на общинска конференция “Интеркултурно образование и възпитание” (подготовка).
11.Организиране на общинска конференция “Интеркултурно образование и възпитание”.
Партньори
Партньори:
Община Червен бряг
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 176 BGN
Общ бюджет: 78 135 BGN
БФП: 78 135 BGN
Общо изплатени средства: 78 128 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 235 BGN
2009 51 673 BGN
2010 9 221 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 128 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 650 BGN
2009 43 922 BGN
2010 7 837 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 409 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 585 BGN
2009 7 751 BGN
2010 1 383 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 719 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз