Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0021-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/10
Наименование: "Футболът обединява"
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 18.06.2008
Дата на приключване: 18.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Изработване на брошури за популяризиране на дейностите по проекта (подготовка).
1.Изработване на брошури за популяризиране на дейностите по проекта.
2.Среща с представителите на медиите.
3.Информационна кампания по училищата.
4.Закупуване на необходимата екипировка.
5.Назначаване на треньори.
6.Подготовка на базата за водене на пълноценен тренировъчен процес.
7.Водене на тренировъчен процес (подготовка).
7.*Водене на тренировъчен процес.
8, 10 и 13* Провеждане на лагери (подготовка).
8, 10 и 13* Провеждане на лагери.
11.Медийни публикации.
14.Провеждане на състезания (подготовка).
14.Провеждане на състезания.
15.Среща с медиите за обсъждане на постигнатите резултати.
9 и 12*Провеждане на тренировки.
Партньори
Партньори:
Начално училище „Христо Ботев” град Първомай
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 900 BGN
Общ бюджет: 85 582 BGN
БФП: 85 582 BGN
Общо изплатени средства: 85 571 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 380 BGN
2009 55 627 BGN
2010 10 564 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 571 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 473 BGN
2009 47 283 BGN
2010 8 979 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 735 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 907 BGN
2009 8 344 BGN
2010 1 585 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 836 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой социално интегрирани деца от етническите малцинства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз