Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0019-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/43
Наименование: Заедно живеем, учим и творим
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Сава Доброплодни" - Шумен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Разработване на учебна документация
2. Разработване на диагностичен инструментариум - мотивация
3. Разработка на диагностичен инструментариум - готовност
4. Работен семинар
5. Диагностика
6.* (Подготовка) Обучение
6.* (Изпълнение) Обучение
7. (Подготовка) Конструиране на анкетна карта
7. (Изпълнение) Конструиране на анкетна карта
8. (Подготовка) Анкетно проучване
9.* (Подготовка) Изграждане на ателие
9.* (Изпълнение) Изграждане на ателие
10.* (Подготовка) Създаване и функциониране на дискусионен клуб
10.* (Изпълнение) Създаване и функциониране на дискусионен клуб.
11. (Подготовка) Учредяване и работа на клуб „Всички заедно”
11.* (Изпълнение) Учредяване и работа на клуб „Всички заедно”
12.* (Подготовка) Създаване и функциониране на група за изучаване фолклора на етносите
12.* (Изпълнение) Създаване и функциониране на група за изучаване фолклора на етносите
13. (Подготовка) Фестивал на ентосите
13. (Изпълнение) Фестивал на ентосите
14.* (Подготовка) Спектакли на театъра на сенките, концерти
14.*Спектакли на театъра на сенките, концерти.
15.* (Подготовка) Интегрирани занятия
15.* (Изпълнение) Интегрирани занятия
16. (Подготовка) Посещения на РИМ и ХГ
16. (Изпълнение) Посещения на РИМ и ХГ
17. (Подготовка) Проучване на родителски нагласи
17. (Изпълнение) Проучване на родителски нагласи
18.* Срещи и дискусии с родителите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 181 BGN
Общ бюджет: 55 771 BGN
БФП: 46 156 BGN
Общо изплатени средства: 46 153 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 156 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 636 BGN
2009 8 065 BGN
2010 26 452 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 153 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 891 BGN
2009 6 855 BGN
2010 22 484 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 230 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 745 BGN
2009 1 210 BGN
2010 3 968 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 923 BGN
Финансиране от бенефициента 12 120 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз