Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0011-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/49
Наименование: "Подобряване на достъпа и адаптацията на децата от ромски произход от Берковица до приемни детски градини"
Бенефициент: Фондация за регионално и културно развитие "Нангле - 2000" - Монтана
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Берковица
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Училище за родители – роми (подготовка).
1.1.Училище за родители – роми.
2.Дни на отворените врати (подготовка).
2.1.Дни на отворените врати.
3.Равен достъп за ромските деца до приемните детски градини (подготовка).
3.1.Равен достъп за ромските деца до приемните детски градини.
4.Научи български език (подготовка).
4.1.Научи български език.
5.*Опознай другарчето си! (подготовка).
5.1.*Опознай другарчето си!
6.*Подготвен първокласник (подготовка).
6.1.Подготвен първокласник.
Партньори
Партньори:
Община Берковица
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 148 BGN
Общ бюджет: 79 701 BGN
БФП: 79 701 BGN
Общо изплатени средства: 79 695 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 820 BGN
2009 51 634 BGN
2010 11 241 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 695 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 297 BGN
2009 43 889 BGN
2010 9 555 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 523 BGN
2009 7 745 BGN
2010 1 686 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 954 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз