Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0303-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „УЧИЛИЩЕТО - МОЯТ ДЕН И МОЕТО БЪДЕЩЕ”
Бенефициент: ОБЩИНА РАДОМИР
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 31.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Радомир
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на образованието чрез създаване и развитие на успешни практики за извънкласна дейност в училище, гарантиращи добро физическо, интелектуално и личностно развитие на децата
Дейности: 1.Подготовка на Дейност 1 Организация и управление на проекта
1.1 Изпълнение на Дейност 1 Организация и управление на проекта
2. Подготовка на Дейност 2 Информация и публичност
2.2 Изпълнение на Дейност 2 Информация и публичност
3. Подготовка на Дейност 3 Клуб „Спортни дейности”
3.3 Изпълнение на Дейност 3 Клуб „Спортни дейности”
4. Подготовка на Дейност 4 Клуб „Творчество и дизайн”
4.4 Изпълнение на Дейност 4 Клуб „Творчество и дизайн”
5. Подготовка на Дейност 5 Клуб „Театрално танцово и песенно изкуство”
5.5 Изпълнение на Дейност 5 Клуб „Театрално танцово и песенно изкуство”
6. Подготовка на Дейност 6 Клуб „Аквакултури и риболов”
6.6 Изпълнение на Дейност 6 Клуб „Аквакултури и риболов”
7. Подготовка на Дейност 7 Клуб „Атлас”
7.7 Изпълнение на Дейност 7 Клуб „Атлас”
8. Подготовка на Дейност 8 Клуб „Екология”
8.8 Изпълнение на Дейност 8 Клуб „Екология”
9. Подготовка на Дейност 9 Клуб „Родолюбие”
9.9 Изпълнение на Дейност 9 Клуб „Родолюбие”
10. Подготовка на Дейност 10 Междуучилищен Фестивал
10.10 Изпълнение на Дейност 10 Междуучилищен Фестивал
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 114 798 BGN
Общ бюджет: 106 721 BGN
БФП: 106 721 BGN
Общо изплатени средства: 106 716 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 40 708 BGN
2011 66 008 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 716 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 602 BGN
2011 56 107 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 709 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 106 BGN
2011 9 901 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 007 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз