Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0359-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “УЧИЛИЩНА ДЪГА”
Бенефициент: СНЦ Агенция за регионално икономическо развитие - Сливен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1 Подбор на ученици-участници в програмите и секциите
Дейност 2.1 Спортен клуб “По силни от сливенския вятър"
Дейност 2.2 Работилница “С духа на сливенските майстори”
Дейност 2.3 Арт ателие “Изкуство без граници”
Дейност 2.4* Фестивали , тържества, опознавателни екскурзии
Дейност 3.1 Начална пресконференция за представяне на проекта, партньорите и финансовата подкрепа по ОП “РЧР”.
Дейност 3.2 Информационни работни срещи за стартиране на проекта
Дейност 3.3 Информационна брошура
Дейност 3.4 Информационна папка
Дейност 3.5 Информационна табела
Дейност 3.6 Банер
Дейност 3.7 Интерактивно интернет приложение
Дейност 3.8 Заключителен регионален форум “ Детство мое – Училище мое”.
Дейност 4.1 Изготвяне на подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности
Дейност 4.2 Организиране на първа работна среща на партньорите
Дейност 4.3 Сформиране на екипа
Дейност 4.4 Създаване и поддържане на система за комуникация
Дейност 4.5* Подготовка и провеждане на търгове, съгласно изискванията на ИА на OП “РЧР”
Дейност 4.6 Изготвяне на месечни, междинни технически и финансови доклади.
Дейност 4.7 Прилагане на вътрешна система за мониторинг и оценка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 284 BGN
Общ бюджет: 153 343 BGN
БФП: 153 343 BGN
Общо изплатени средства: 154 476 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 58 295 BGN
2011 45 628 BGN
2012 50 554 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
154 476 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 49 550 BGN
2011 38 783 BGN
2012 42 971 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 305 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 744 BGN
2011 6 844 BGN
2012 7 583 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 171 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз