Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-1126-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ Да работим днес за нашето утре”
Бенефициент: Сдружение "Реха" - Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Организация на работата по проекта
Изпълнение на дейност 2 Доставка на оборудване, необходимо за провеждане на извънучилищните дейности
Изпълнение на дейност 3 Подготовка за провеждане на извънучилищните дейности
Изпълнение на дейност 4* Провеждане на извънучилищните дейности
Изпълнение на дейност 5 * Дейности по информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 600 BGN
Общ бюджет: 72 098 BGN
БФП: 72 098 BGN
Общо изплатени средства: 72 098 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 120 BGN
2011 50 978 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 098 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 952 BGN
2011 43 332 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 284 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 815 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 168 BGN
2011 7 647 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 815 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз