Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0998-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Обучение на средношколци за развитие на ключови социални компетенции
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО МЕНИДЖМЪНТ" ГР. СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 30.09.2009
Дата на приключване: 30.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развитие на социални и граждански умения на ученици от гимназиалeн курс на обучение като елемент от цялостната им подготовка за професионална реализация и адаптация на пазара на труда.
Дейности: 1 Проучване равнището на развитие на социалните умения на учениците и специфичните им потребности от обучение за тяхното надграждане.
2 Подготовка на учебното съдържание и информационни материали
3 Обучение на учениците за развитие на ключови социални и граждански компетенции за повишаване на техните възможности за адаптация към динамично развиващите се условия на учене и работа
4.Подготовка на дейност 4 Разработване на комуникационната стратегия по проекта
4.Изпълнение на дейност 4 Разработване и реализиране на комуникационна стратегия популяризиране на Лисабонската стратегия, практическите възможности за развитие на „преносимите” компетенции и резултатите от настоящия проект.
5.Подготовка на дейност 5
5.Изпълнение на дейност 5 Обратна връзка и оценка на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 246 095 BGN
Общ бюджет: 227 656 BGN
БФП: 227 656 BGN
Общо изплатени средства: 227 649 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 227 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 165 222 BGN
2011 62 427 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
227 649 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 193 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 140 438 BGN
2011 53 063 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
193 502 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 783 BGN
2011 9 364 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 147 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз