Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0389-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Приемното училище – привлекателна територия за нашите деца
Бенефициент: Средно общообразователно училище „Васил Левски”, Димитровград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: n/a
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Организация по стартиране на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Клуб „Музика”
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Ателие „Изобразително изкуство”
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Клуб „Приятели на медиите
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Клуб „Латинотанци”
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Секция „Компютърна анимация”
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Секция „Волейбол”
Подготовка и изпълнение на дейност 8 Клуб „Екология и здравно образование”
Подготовка и изпълнение на дейност 9 Клуб „Протегни ръка”
Подготовка и изпълнение на дейност 10 „Връстници обучават връстници”
Подготовка и изпълнение на дейност 11 „Евроклуб”
Подготовка и изпълнение на дейност 12 Клуб „Ще ти разкажа за себе си”
Подготовка и Изпълнение на дейност 13 Устойчиво развитие – Модул „Готварство”
Подготовка и изпълнение на дейност 14 Устойчиво развитие – Модул „Кариерно развитие”
Подготовка и изпълнение на дейност 15 „Пролетна академия”
Подготовка и изпълнение на дейност 16 Оборудване с озвучителна уредба; допълнителни периферни устройства за кабинет: „Компютърна анимация”; оборудване с хладилна техника на кабинет по модул „Готварство”
Подготовка и изпълнение на дейност 17 Областен конкурс „Никола Иванов”
Подготовка и изпълнение на дейност 18 Областен конкурс „Земята на Левски”
Подготовка и изпълнение на дейност 19 Фестивал „Сцена на мечтите”
Подготовка и изпълнение на дейност 20 Финализиране на проектните дейности /презентация/
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 582 BGN
Общ бюджет: 63 384 BGN
БФП: 63 384 BGN
Общо изплатени средства: 63 383 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 217 BGN
2011 28 166 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 383 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 934 BGN
2011 23 941 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 875 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 282 BGN
2011 4 225 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 507 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз