Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-1066-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: УЧИЛИЩЕТО - ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА"
Бенефициент: Основно училище "Св.Св.кирил и Методий" - Созопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 13.10.2009
Дата на приключване: 31.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Изпълнение на дейност 1 (Разработване на методика, учебна програма и учебен план)
Подготовка на дейност 2 (Работа „Английски език”)
Изпълнение на дейност 2 (Работа „Английски език”)
Подготовка на дейност 3 (Работа „Художествена гимнастика”)
Изпълнение на дейност 3 (Работа „Художествена гимнастика”)
Подготовка на дейност 4 (Работа Школа „Комениус Лого”)
Изпълнение на дейност 4 (Работа Школа „Комениус Лого”)
Подготовка на дейност 5 (Работа „Приложни изкуства”)
Изпълнение на дейност 5 (работа „Приложни изкуства”)
Подготовка на дейност 6 (Работа Вокална група)
Изпълнение на дейност 6 (Работа Вокална група
Подготовка на дейност 7 (Работа „Любезни математици”
Изпълнение на дейност 7 (Работа „Любезни математици”)
Подготовка на дейност 8 (Работа „Театрален кръжок”)
Изпълнение на дейност 8 (Работа „Театрален кръжок”
Подготовка на дейност 9 (Клуб „Компютър”)
Изпълнение на дейност 9 (Клуб „Компютър”)
Подготовка на дейност 10 (Готварство)
Изпълнение на дейност 10 (Готварство)
Подготовка на дейност 11 Екопътека
Изпълнение на дейност 11 Екопътека
Визуализация на Проекта*
Отчитане на проекта
Партньори
Партньори:
Община Созопол
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 199 BGN
Общ бюджет: 26 690 BGN
БФП: 26 690 BGN
Общо изплатени средства: 26 686 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 400 BGN
2011 17 286 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 686 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 990 BGN
2011 14 693 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 683 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 004 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 410 BGN
2011 2 593 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 003 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз