Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0812-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "УЧИЛИЩЕТО - ВЪЗПИТАТЕЛ В СЪВРЕМЕННИ ЦЕННОСТИ"
Бенефициент: Община Шабла
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 18.09.2009
Дата на приключване: 18.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Шабла
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Организиране на групи по интереси
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Създаване и дейност на спортни клубове
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Създаване и дейност на клубове по изкуства
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Публичност и прозрачност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 52 172 BGN
Общ бюджет: 45 851 BGN
БФП: 45 851 BGN
Общо изплатени средства: 45 804 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 216 BGN
2011 18 588 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 804 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 38 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 133 BGN
2011 15 800 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 933 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 878 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 082 BGN
2011 2 788 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 871 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз