Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-1030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "С ТРАДИЦИИТЕ ОТ МИНАЛОТО ВЪРВИМ НАПРЕД"
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 12.10.2009
Дата на приключване: 12.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1 „Разработване на информационни материали и популяризиране на проекта”
Изпълнение на дейност 1* „Разработване на информационни материали и популяризиране на проекта”
Подготовка на дейност 2 „Формиране съставите на клубните дейности и специализираните модулни обучения по учебни заведения”
Изпълнение на дейност 2 „Формиране съставите на клубните дейности и специализираните модулни обучения по учебни заведения”
Подготовка на дейност 3 „Организиране и провеждане на клубни дейности”
Изпълнение на дейност 3 „Организиране и провеждане на клубни дейности” – само от група от клуб «Спорт, туризъм и здраве» при ОУ „Христо Смирненски”
Изпълнение на дейност 3 „Организиране и провеждане на клубни дейности” – за всички останали групи
Изпълнение на дейност 4 „Специализирани модулни обучения „Връстници обучават връстници”
Подготовка на дейност 5 „Закупуване на спортни пособия, материали за кръжочни дейности и техника”.
Изпълнение на дейност 5 „Закупуване на спортни пособия, материали за кръжочни дейности и техника”.
Подготовка на дейност 6 Организиране и провеждане на екскурзия "С традициите от миналото вървим напред"
Изпълнение на дейност 6 Организиране и провеждане на екскурзия "С традициите от миналото вървим напред"
Подготовка на дейност 7 „Организиране и провеждане на Общински празник „Аз мога да променя училището към по – добро”
Изпълнение на дейност 7 „Организиране и провеждане на Общински празник „Аз мога да променя училището към по – добро”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 680 BGN
Общ бюджет: 71 281 BGN
БФП: 71 281 BGN
Общо изплатени средства: 72 443 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 096 BGN
2011 33 348 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 443 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 231 BGN
2011 28 346 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 577 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 864 BGN
2011 5 002 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 867 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз