Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0978-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРАВЕНЕ”
Бенефициент: Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" - Сандански
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 13.10.2009
Дата на приключване: 13.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сандански
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Дейност 1. Подготовка
Дейност 2.* Школа за професионалисти - Клуб „Моята професия” Секция „Съвременни тенденции в развитието на конструкциите, диагностиката и ремонта на земеделска техника”
Дейност 3.* Школа за професионалисти - Клуб „Моята професия” Секция „Туризъм”
Дейност 4. Школа за професионалисти - Клуб „Моята професия” Секция „Икономист”
Дейност 5.* Школа за професионалисти - клуб „Моята професия” Секция „Лозарство, овощарство и цветарство”
Дейност 6. Школа за професионалисти - Клуб „Моята професия” Секция ”Млад хлебар и млад сладкар”
Дейност 7.* Езикът и литературата през нашите очи - Клуб „Нашият роден език”
Дейност 8.* Спортни тренировки - Клуб „Спортът – здраве за ученика”
Дейност 9. Екоинициативи - Клуб „Еко сърце”
Дейност 10.* Решаване на математически задачи - Клуб „Природо-математически науки” Секция „Математика”
Дейност 11.* Астрономически наблюдения - Клуб „Природо-математически науки” Секция „Астрономия”
Дейност 12.* Модерна журналистика - Клуб „Съвременни технологии” Секция „ Web журналист”
Дейност 13.* Създаване на фото и видео галерия - Клуб „Съвременни технологии” Секция „Фото и видeооператор”
Дейност 14.* Създаване и функциониране на училищен парламент - Клуб „Гражданско образование” Секция „Училищен парламент”
Дейност 15. Исторически изследвания - Клуб „Гражданско образование” Секция „Късчета историческа памет”
Партньори
Партньори:
Община Созопол
Изпълнители:
Олимптур" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 784 BGN
Общ бюджет: 153 685 BGN
БФП: 153 685 BGN
Общо изплатени средства: 153 685 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 153 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 36 957 BGN
2011 116 728 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 685 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 413 BGN
2011 99 219 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 632 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 544 BGN
2011 17 509 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 053 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз