Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0955-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА"
Бенефициент: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С.ЧЕРНОМОРЕЦ, ОБЛ. БУРГАС
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 12.10.2009
Дата на приключване: 31.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1 (в случай, че се предвижда такава)
Изпълнение на дейност 1 (Разработване на методика, учебна програма и учебен план)
Подготовка на дейност 2 (Работа на клуб „Приложно изкуство”)
Изпълнение на дейност 2 (Работа на клуб „Приложно изкуство”)
Подготовка на дейност 3 (Работа на Литературен клуб
Изпълнение на дейност 3 (Работа на Литературен клуб
Подготовка на дейност 4 (Работа на клуб „Моделен балет”)
Изпълнение на дейност 4 (Работа на клуб „Моделен балет”)
Подготовка на дейност 5 (Работа на клуба „Фотография”
Изпълнение на дейност 5 (работа на клуба „Фотография”
Подготовка на дейност 6 (Работа на клуб „Млад футболист”
Изпълнение на дейност 6 (Работа на клуб „Млад футболист
Визуализация на Проекта*
Отчитане на Проекта
Партньори
Партньори:
Община Созопол
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 075 BGN
Общ бюджет: 14 740 BGN
БФП: 14 740 BGN
Общо изплатени средства: 14 737 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 600 BGN
2011 10 137 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 737 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 910 BGN
2011 8 617 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 527 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 690 BGN
2011 1 521 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 211 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз