Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0855-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО"
Бенефициент: Сдружение “Център за образователни програми и социални инициативи” - Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка на дейност 1 Образователна програма
Изпълнение на дейност 1 Образователна програма
Подготовка на дейност 2 Ученически клубове
Изпълнение на дейност 2 Ученически клубове
Подготовка на дейност 3 Ученическо ТВ студио
Изпълнение на дейност 3 Ученическо ТВ студио
Подготовка на дейност 4 Училищни конкурси
Изпълнение на дейност 4 Училищни конкурси
Подготовка на дейност 5 Ученически пленер
Изпълнение на дейност 5 Ученически пленер
Подготовка на дейност 6 Областен фестивал
Изпълнение на дейност 6 Областен фестивал
Подготовка на дейност 7 Заключителна конференция
Изпълнение на дейност 7 Заключителна конференция
Изпълнение на дейност 8.1 Информационна листовка
Подготовка на дейност 8.2 Пресконференции*
Изпълнение на дейност 8.2 Пресконференции *
Подготовка на дейност 8.3 Публикации в пресата *
Изпълнение на дейност 8.3 Публикации в пресата *
Подготовка на дейност 8.4 Уеб страница за проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 954 BGN
Общ бюджет: 212 461 BGN
БФП: 212 461 BGN
Общо изплатени средства: 210 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 212 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 505 BGN
2011 171 920 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
210 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 730 BGN
2011 146 132 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
178 861 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 776 BGN
2011 25 788 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 564 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз