Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0284-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Работилница за възможности
Бенефициент: Гимназия "Иван Сергеевич Аксаков" - Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 20.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на Проекта е прилагане на иновативни подходи за обучение и комуникация, водещо до подобряване на качеството на обучителния процес и повишаване на интереса от страна на учениците към него, което ще стимулира креативността и натрупването на човешки капитал и ще създаде условия за генериране на социален капитал, чрез подобряване на връзките между учениците от различни социални групи в различни учебни заведения в община Пазарджик.
Дейности: 1.Дейност 1: Управление и организация на Проекта
2.Подготовка на Дейност 2
2.Дейност 2: Клуб Баскетбол
3.Подготовка на Дейност 3
3.Дейност 3: Клуб волейбол
4.Подготовка на Дейност 4
4.Дейност 4: Клуб Новите видове гимнастика
5.Подготовка на Дейност 5
5.Дейност 5: Клуб компютър „Създаване на графики за Интернет и реклама”
6.Подготовка на Дейност 6
6.Дейност 6: Клуб Здравно образование
7.Подготовка на Дейност 7
7.Дейност 7: Клуб Да изследваме и съхраним българското
8.Подготовка на Дейност 8
8.Дейност 8: Клуб Литературен форум
9.Подготовка на Дейност 9
9.Дейност 9: Клуб Медия и реклама
10.Подготовка на Дейност 10
10.Дейност 10: Клуб Околна среда и екология
11.Подготовка на Дейност 11
11.Дейност 11: Клуб Изкуството наречено Театър
12.Подготовка на Дейност 12
12.Дейност 12: Клуб Футбол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 233 491 BGN
Общ бюджет: 216 686 BGN
БФП: 216 686 BGN
Общо изплатени средства: 203 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 216 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 216 672 BGN
2011 0 BGN
2012 - 12 881 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
203 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 184 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 184 171 BGN
2011 0 BGN
2012 - 10 949 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
173 222 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 32 501 BGN
2011 0 BGN
2012 - 1 932 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 569 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз