Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0864-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Училище без граници
Бенефициент: ОУ "ПРОФЕСОР МАРН ДРИНОВ" ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 21.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Ремонтни дейности
Подготовка и изпълнение на дейност 3* Развитие на пакет от извънкласни и извънучилищни дейности
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Обучение за водещи на клубове, ателиета и групови програми.
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Методическа подкрепа и супервизия
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Популяризиране постиженията на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 049 BGN
Общ бюджет: 29 442 BGN
БФП: 29 442 BGN
Общо изплатени средства: 29 442 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 010 BGN
2011 21 432 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 442 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 808 BGN
2011 18 217 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 025 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 201 BGN
2011 3 215 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 416 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз