Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.05-0154-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на „Каолин” АД чрез инвестиционна подкрепа за разширяване на производството
Бенефициент: Каолин АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 01.10.2009
Дата на приключване: 01.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Ветово
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на „Каолин” АД чрез инвестиционна подкрепа за разширяване на производството
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта;Изготвяне на тръжна документация и Провеждане на тръжна процедура за доставка на оборудване
Провеждане на тръжна процедура за доставка на оборудване и Подписване на договор за доставка на оборудване
Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на доставеното оборудване
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Термо +" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 093 500 BGN
Общ бюджет: 6 119 111 BGN
БФП: 3 059 555 BGN
Общо изплатени средства: 3 059 539 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 059 555 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 618 700 BGN
2011 561 145 BGN
2012 1 879 694 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 059 539 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 600 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 525 895 BGN
2011 476 973 BGN
2012 1 597 740 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 600 608 BGN
В т.ч. Национално финансиране 458 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 92 805 BGN
2011 84 172 BGN
2012 281 954 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
458 931 BGN
Финансиране от бенефициента 3 093 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз