Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0061-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Обучение на студенти по фармация за консултиране на болни с хипертония в аптеки
Бенефициент: Медицински университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 30.09.2009
Дата на приключване: 30.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване практическите знания и умения на студентите по фармация за работа в аптеките при консултиране на болни с хипертония.
Дейности: 1.*Дейност 1. Разработване на мултидисциплинарна програма и практическо ръководство за работа с болни с високо рискови, социално значими заболявания.
2.*Дейност 2. Обучение на студентите за проследяване и консултиране на болни с високо рискови, социално значими заболявания.
3.*Дейност 3. Създаване на електронна база данни за отделни случаи пациенти и тяхната лекарствена терапия.
5.Дейност 5. Провеждане на периодични работни срещи на участниците в проекта.
4.*Дейност 4. Популяризиране на програмата и нейните резултати пред останалите студенти.
6.Дейност 6. Публикуване разработената мултидисциплинарна програма и на данните за проследените случаи.
7.Дейност 7. Административно, финансово и техническо обслужване на проекта
Партньори
Партньори:
Български фармацевтичен съюз
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 000 BGN
Общ бюджет: 90 213 BGN
БФП: 90 213 BGN
Общо изплатени средства: 90 213 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 51 800 BGN
2011 38 413 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 213 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 030 BGN
2011 32 651 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 681 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 770 BGN
2011 5 762 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 532 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз