Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Реална работна среда за професионалисти с бъдеще
Бенефициент: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ДЖОН АТАНАСОВ" - КЮСТЕНДИЛ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 24.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на съвременни условия и ресурси за пълноценна и висококачествена професионална подготовка в реална работна среда и подобряване на съответствието между придобитата квалификация и новото търсене на пазара на труда.
Дейности: 1 Начална работна среща по проекта
2 Огласяване на проекта
3 Провеждане на предварително обучение на преподаватели преди началото на практиката в организациите-партньори
4 Разработване на учебни материали за провеждане на практиките и подбор на целевата група
5 Провеждане на предварително обучение на наставници преди началото на практиката
6 Провеждане на практиките в организациите-партньори
7 Провеждане на тест
8 Отчитане на проектните дейности
9 Заключителна работна среща с пресконференция
Партньори
Партньори:
"ЕЛПРОМ - ТРАФО СН" АД
"Торготерм" АД
„ Велбъждгаз” АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 42 643 BGN
Общ бюджет: 41 972 BGN
БФП: 41 972 BGN
Общо изплатени средства: 41 972 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 41 972 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 972 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 677 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 677 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 296 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 296 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици/ студенти, включени в: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз