Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Практически стаж по палиативна медицина за студенти-медици
Бенефициент: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 18.09.2009
Дата на приключване: 18.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на новозавършващите медици за реализация на динамично променящия се трудов пазар в здравеопазването
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Създаване на Програма по палиативна медицина
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Обезпечаване с учебни материали
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Селектиране на групата стажант-лекари
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Провеждане на семинар
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Организиране провеждането на стажа
Подготовка на дейност 6 Провеждането на стажа
Изпълнение на дейност 6 Провеждането на стажа
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Мониториране
Подготовка на дейност 8 Информационна кампания
Изпълнение на дейност 8 Информационна кампания
Подготовка и изпълнение на дейност 9 Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 150 BGN
Общ бюджет: 83 668 BGN
БФП: 83 668 BGN
Общо изплатени средства: 83 668 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 000 BGN
2011 0 BGN
2012 65 668 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 668 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 300 BGN
2011 0 BGN
2012 55 818 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 118 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 700 BGN
2011 0 BGN
2012 9 850 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 550 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз