Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0017-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Кариера в туризма – старт чрез студентски практики
Бенефициент: Висше училище "Международен колеж"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 28.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Да подобри професионалната адаптивност и възможностите за трудова реализация на студентите на Висше училище “Международен колеж» посредством организиране на практики в утвърдени международни хотелски вериги
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Дейности по стартиране на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Изработване на подробна учебна програма с график за провеждане на занятията
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Изработване на образователен пакет
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Организация на обучението и наставничеството
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Провеждане на подготвящо обучение
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Провеждане на практиките в организациите-партньори
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Провеждане на обучение по хотелски софтуер
Подготовка и изпълнение на дейност 8 Демонстрация на придобитите умения
Подготовка и изпълнение на дейност 9 Обучение на преподаватели от ВУМК, организирано от предприятието – партньор
Подготовка и изпълнение на дейност 10 Оценка на участниците и удостоверяване на завършената практика
Партньори
Партньори:
"ХЕРМЕС ТУР" ООД
Съни Травел ЕООД
Академика Сий Палас АД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 714 BGN
Общ бюджет: 94 328 BGN
БФП: 94 328 BGN
Общо изплатени средства: 94 322 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 19 143 BGN
2010 57 000 BGN
2011 18 179 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 322 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 16 271 BGN
2010 48 450 BGN
2011 15 452 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 149 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 871 BGN
2010 8 550 BGN
2011 2 727 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 148 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз