Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/012-01
Наименование: Лот 9 Рехабилитация на път ІІІ-6061 п.к. с път ІІІ-606 - Старосел
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 08.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Участъкът от път ІІІ-6061, п.к. с път ІІІ-606 - с. Старосел - п.к. с път ІІІ-642 осъществява връзка на област Пазарджик с републикански пътища III-642 Хисаря – Калояново и II–64 Карлово – Пловдив, който е важна връзка между АМ Тракия и път I-6 София – Бургас. Чрез пътния участък се осъществява връзка от Пазардишка област до Кресновски бани и гр. Хисаря, където са разположени санаториуми и балнеоложки центрове, поради наличието на минерални извори. Пътят има връзка с туристически обекти с “Тракий
Дейности: дейност 1.1. Сформиране на екип, разпределение на функциите
дейност 1.4. Избор на консултант за оказване на методическа помощ при подготовката на тръжна документация и провеждането на процедурите за избор на изпълнители
дейност 1.5. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителството.
дейност 1.6. Провеждане на процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителството.
дейност 1.7. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строителен надзор.
дейност 1.8. Провеждане на тръжна процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителен надзор.
дейност 1.9. Избор на консултант за изпълнение на дейност “Аналитичен мониторинг
дейност 1.9. Избор на одитор
дейност 1.10. Избор на консултант за оказване на методическа помощ при подготовката и изпълнението на дейност “Информация и публичност”
дейност 1.11. Подготовка на дейностите по информация и публичност.
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА дейността ще се изпълнява през м.2,3,7,8,21,22,24
Дейност 5. АНАЛИТИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 7: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 482 135 BGN
Общ бюджет: 6 451 132 BGN
БФП: 6 451 132 BGN
Общо изплатени средства: 6 451 132 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 451 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 268 664 BGN
2011 3 926 415 BGN
2012 1 257 132 BGN
2013 - 1 079 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 451 132 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 483 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 078 364 BGN
2011 3 337 453 BGN
2012 1 068 562 BGN
2013 - 917 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 483 462 BGN
В т.ч. Национално финансиране 967 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 190 300 BGN
2011 588 962 BGN
2012 188 570 BGN
2013 - 162 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
967 670 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз