Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/007-01
Наименование: Лот 14 Рехабилитация на път ІІ-63 Перник - Брезник и на път ІІІ-6204 Овчарци – Сапарева баня
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 08.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Подобрената транспортна инфраструктура на ІІ-63 и ІІІ-6204 в следствие модернизиране, ще допринесе за подобряването на безопасността им, както и ще подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните услуги. По този начин ще се подобри достъпа до най-отдалечените райони, като основна предпоставка за преодоляване на териториалните и вътрешнорегионалните различия, което е в съответствие с целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна
Дейности: Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА дейността ще се изпъълнява през м.2,3,7,8,21,22
Дейност 5. АНАЛИТИЧЕН МОТИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 7: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 1: Подготвителни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 740 683 BGN
Общ бюджет: 6 583 769 BGN
БФП: 6 583 769 BGN
Общо изплатени средства: 6 583 769 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 583 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 216 929 BGN
2011 2 554 428 BGN
2012 1 813 267 BGN
2013 - 855 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 583 769 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 596 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 884 390 BGN
2011 2 171 264 BGN
2012 1 541 277 BGN
2013 - 727 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 596 204 BGN
В т.ч. Национално финансиране 987 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 332 539 BGN
2011 383 164 BGN
2012 271 990 BGN
2013 - 128 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
987 565 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 Реконструирани и рехабилитирани пътища второкласна пътна мрежа,
Индикатор 4 Реконструирани и рехабилитирани пътища третокласна пътна мрежа,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз