Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/005-01
Наименование: Лот 15 Рехабилитация на път ІІІ-181 СОП - с. Ковачевци
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 08.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Поради факта, че голяма част от третокласните пътища в България са износени, съществува неотложна нужда от тяхното модернизиране, за да се подобри безопасността им, както и да се подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните заведения, като по този начин е в съответствие с Приоритетната ос 2, която цели да се подобри качеството на живот и работна среда чрез по-добър достъп и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната кон
Дейности: 1.1. Сформиране на екип, разпределение на функциите.
1.4. Избор на консултант за оказване на методическа помощ при подготовката на тръжните документации и провеждане на процедурите за избор на изпълнител.
1.5. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на пътно ремонтни дейности.
1.6. Провеждане на процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителството.
1.7. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на строителството.
1.8. Провеждане на тръжна процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителен надзор.
1.9. Избор на консултант за изпълнение на дейност “Аналитичен мониторинг”
1.10. Избор на одитор
1.11. Избор на външен консултант за оказване на методическа помощ при изпълнението на дейност “Публичност и визуализация”
1.12. Подготовка на дейностите по публичност и визуализация
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА дейността ще се изпълнява през м.2,3,7,8,21,22
Дейност 5. АНАЛИТИЧЕН МОТИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 7: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 547 976 BGN
Общ бюджет: 9 499 561 BGN
БФП: 9 499 561 BGN
Общо изплатени средства: 9 499 561 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 499 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 276 470 BGN
2011 3 871 831 BGN
2012 3 352 599 BGN
2013 - 1 339 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 499 561 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 074 627 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 935 000 BGN
2011 3 291 056 BGN
2012 2 849 709 BGN
2013 - 1 138 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 074 627 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 424 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 341 471 BGN
2011 580 775 BGN
2012 502 890 BGN
2013 - 201 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 424 934 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз