Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/04-02
Наименование: Лот 1 Рехабилитация на път III-112 Добри дол – Монтана и на път II-13 Кнежа –Искър
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 25.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Подобрената транспортна инфраструктура на ІІ-13 и ІІІ-112 в следствие модернизиране, ще допринесе за подобряването на безопасността им, както и ще подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните услуги. По този начин ще се подобри достъпа до най-отдалечените райони, като основна предпоставка за преодоляване на териториалните и вътрешнорегионалните различия, което е в съответствие с целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна
Дейности: Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5: АНАЛИТИЧЕН МОТИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
Дейност 6 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 7: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 1: Подготвителни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 053 391 BGN
Общ бюджет: 9 758 096 BGN
БФП: 9 758 096 BGN
Общо изплатени средства: 9 758 096 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 758 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 049 924 BGN
2013 2 881 BGN
2014 4 705 290 BGN
2015 0 BGN
9 758 096 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 294 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 292 435 BGN
2013 2 449 BGN
2014 3 999 497 BGN
2015 0 BGN
8 294 381 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 463 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 757 489 BGN
2013 432 BGN
2014 705 794 BGN
2015 0 BGN
1 463 714 BGN
Финансиране от бенефициента 3 596 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз