Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/003
Наименование: Лот 8 Рехабилитация на път ІІІ-7008 – Елхово – Пчела - Скалица и на път III-707 Петолъчката – Стралджа - Воденичане
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 08.10.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: Потенциалът за развитие на Ямболска област е съществено ограничен от съществуващите инфраструктурни дефицити. Преодоляването им е решаващо за нарастването на инвестиционната привлекателност и конкурентноспособност на областта, стимулирането на развитието на бизнеса и икономическото приобщаване на цялата територия и развитие на нейния потенциал. Дейностите по изграждането на инфраструктурата са източник за създаване на нови работни места в процеса на нейното изграждане и функциониране. Подобряван
Дейности: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА
ОДИТ НА ПРОЕКТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 441 759 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз