Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/02-01
Наименование: Лот 2 Рехабилитация на път III-307 Дерманци - Угърчин – Микре
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 03.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Подобряването на транспортната достъпност включва по-нататъшното изграждане и разширяване на техническите характеристики и експлоатационните условия на съществуващата второкласна и третокласна пътна мрежа, така че да бъде обхваната по-голяма част от територията и по-голям дял от населението да получи висококачествени транспортни услуги от гледна точка на безопасността и съкращаване продължителността на пътуването.
Дейности: ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЕКТА
АНАЛИТИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
ОДИТ НА ПРОЕКТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 379 540 BGN
Общ бюджет: 9 638 105 BGN
БФП: 9 638 105 BGN
Общо изплатени средства: 9 638 105 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 638 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 536 286 BGN
2012 6 103 041 BGN
2013 - 1 222 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 638 105 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 192 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 005 843 BGN
2012 5 187 585 BGN
2013 - 1 039 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 192 389 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 445 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 530 443 BGN
2012 915 456 BGN
2013 - 183 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 445 716 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз