Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0005-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/015-01
Наименование: Реконструкция отоплителна система на Регионална библиотека „П.Р.Славейков” и Археологически музей” – гр. Велико Търново
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.03.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е осигуряването на подходяща и рентабилна културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението и постигането на по-висок жизнен стандарт в градските ареали и прилежащите към тях територии.
Дейности: Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП.
Изготвяне на технически проект за газификация
Газификация, преустройство на котелна инсталация, електро, вентилация и вътрешна отоплителна инсталация - демонтаж
Изграждане на тръбна мрежа
Монтаж радиатори
Строителни работи по котелна инсталация
Изграждане на котелна инсталация
Газификация
Изпитание на инсталацията
Публичност и визуализация
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 271 219 BGN
Общ бюджет: 236 019 BGN
БФП: 236 019 BGN
Общо изплатени средства: 236 019 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 236 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 236 019 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
236 019 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 200 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 200 616 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
200 616 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 35 403 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 403 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Намалени вредни емисии, отделяни във въздуха


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз