Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0012-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/003-02
Наименование: Реконструкция, обновяване и оборудване на учебни заведения в Община Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.05.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогне развитието на устойчиви градски центрове, които да бъдат привлекателни за населението и да бъдат двигател за повишаване на конкурентноспособността на регионите.
Дейности: Сформиран екип
Реализация на мерки за осигуряване на публичност
Процедура за избор на консултант
Подготовка на тръжни документи за избор на строител и на строителен надзор
Провеждане на процедура за избор на строител и строителен надзор
Изпълнение на СМР и упражняване на строителеннадзор
Въвеждане в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 989 576 BGN
Общ бюджет: 5 886 438 BGN
БФП: 5 886 438 BGN
Общо изплатени средства: 5 886 438 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 886 438 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 644 089 BGN
2010 4 244 229 BGN
2011 - 1 880 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 886 438 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 003 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 397 476 BGN
2010 3 607 595 BGN
2011 - 1 598 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 003 472 BGN
В т.ч. Национално финансиране 882 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 246 613 BGN
2010 636 634 BGN
2011 - 282 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
882 966 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз