Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0002-C0001
Номер на проект: ДОПТ-11/23.09.2009
Наименование: Изготвяне на технически проект на обект: АМ "Струма" Лот 2, участък Дупница- Благоевград" от км 322+000 до км 356+000"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2009
Начална дата: 23.09.2009
Дата на приключване: 30.11.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на реализацията на проект "Строителство на АМ "Струма"
Дейности: Подготовка на технически проект
Геоложки проучвания
Подготовка на тръжна документация за строителство и строителен надзор
Подготовка на проект за парцеларен план
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 000 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвяне на земни и геоложки проучвания
Индикатор 2 Подготовка на тръжна документация за строителство и строителен надзод на Лот 2 от АМ "Струма" от Дупница до Благоевград
Индикатор 3 Подготовка на технически проект
Индикатор 4 Подготовка на проект за парцеларен план


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз