Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0003-C0001
Номер на проект: ДОПТ-10/23.09.2009; ДОПТ-4/17.04.2012 г.
Наименование: Оказване на консултантски услуги за попълване на формуляри за кандидатстване за финансиране на проект "Строителство на АМ "Струма" от Кохезионен фонд"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 10.07.2009
Начална дата: 23.09.2009
Дата на приключване: 17.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Оказване на консултантски услуги за попълване на формуляри за кандидатстване за финансиране на проект "Строителство на АМ "Струма" от Кохезионния фонд""
Дейности: Актуализация на Техническо прединвестиционно проучване
Анализ за разходите и ползите
Финансов анализ (Лотове 1 и 4)
Финансов анализ (Лот 2)
Прогнозиране на автомобилното движение и неговите основни параметри Прогнозиране на автомобилното движение и неговите основни параметри, необходими за извършване на финансов и икономически анализи като интензивност, структура и скорост на движение
Попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството на Лотове 1 и 4
Попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството на Лот 2
Отразяване на забележките на Възложителя по Формуляра за кандидатстване за финансиране на строителството на Лотове 1 и 4
Отразяване на забележките на Възложителя по Формуляра за кандидатстване за финансиране на строителството на Лот 2
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 800 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Актуализирано Техническо прединвестиционно проучване
Индикатор 2 Изготвяне на анализ за разходите и ползите
Индикатор 3 Изготвен финансов анализ (Лотове 1 и 4)
Индикатор 4 Изготвен финансов анализ (Лот 2 )
Индикатор 5 Изготвен Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството на Лотове 1 и 4
Индикатор 6 Изготвяне на Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството на Лот 2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз