Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.04-0030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Програми и инструменти за повишаване на научния потенциал на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на химичната и биохимичната технология и опазването на околната среда
Бенефициент: И-т по инженерна химия БАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2009
Начална дата: 28.08.2009
Дата на приключване: 31.12.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на научния потенциал на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на химичната и биохимичната технология и опазване на околната среда, с разширяване на знанията им в сродни и съседни области на тяхната експертиза.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 *
Подготовка за Д1* Текущо проучване за доставки на стоки и услуги, предвидени за нуждите на ЦГ по Модули А-В като научна информация и софтуер, материали, консумативи, материални запаси, научно оборудване, компютри и хардуер, техническа и методическа помощ, участие на докторантите в научни форуми
Изпълнение на Дейност 1 * осъществяване на Модули А и В и наблюдение на изпълнението от научните ръководители, отговорните лица за докторантите и ЕОУ. Вътрешен мониторинг на проекта от ЕОУ; Изготвяне на междинен отчет
Подготовка на Дейност 2 * изготвяне от наставниците на Наставническите планове- Модули а-в, за постдокторантите и младите учени от ЦГ. Избор на курсове и планиране на обучението по Модул а и помощ за публикации или доклади – Модул в
Подготовка за Д2 * Текущо проучване за доставки на стоки и услуги, предвидени за нуждите на постдокторантите и младите учени по Модули а-в като научна информация и софтуер, материали, консумативи, материални запаси, научно оборудване, компютри и хардуер, техническа и методическа помощ, участие на постдокторантите и младите учени в научни форуми.
Изпълнение на Дейност 2 * Осъществяване на Модули а и в и наблюдение на изпълнението от наставниците, отговорните лица за постдокторантите и младите учени от ЦГ и ЕОУ. Вътрешен мониторинг на проекта от ЕОУ ; Изготвяне на междинен отчет
Подготовка на Дейност 3* 1) Събиране на данни за изготвяне на текуща оценка за научното ниво и социалната интеграция на ЦГ. 2) Планиране на Лятна школа и съпътстваща Работна среща
Изпълнение на Дейност 3* 1) Изготвяне на текуща оценка за научното ниво и социалната интеграция на ЦГ; 2). Организация и провеждане на Лятна школа и съпътстваща Работна среща; 3) Вътрешен мониторинг на проекта от ЕОУ; 4)Изготвяне на междинен отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 311 226 BGN
Общ бюджет: 143 658 BGN
БФП: 143 658 BGN
Общо изплатени средства: 143 655 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 62 245 BGN
2010 0 BGN
2011 88 322 BGN
2012 - 6 913 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 655 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 52 908 BGN
2010 0 BGN
2011 75 074 BGN
2012 - 5 876 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 106 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 337 BGN
2010 0 BGN
2011 13 248 BGN
2012 - 1 037 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 548 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз