Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.03-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-03/2008/001/002-01
Наименование: Модернизиране на дирекция „Социално подпомагане”, община Шумен (Д „СП” – Шумен)
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 25.09.2009
Дата на приключване: 25.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Проектът включва преустройство на част от партерен етаж на административна сграда, където се помещава Д „СП” – Шумен в административни помещения и приемни, с което ще се осигури бързо и ефективно обслужване на потребителите, с оглед индивидуалните им потребности, достъпна среда, както и икономически по-ефективно използване на предоставената част от сградата. Това кореспондира със специфичната цел на Операция 1.1. „Социална инфраструктура” от ОПРР – осигуряване на подходяща и рентабилна социална
Дейности: 1. Сформиране на екип за управление на проекта
2. Мерки за информиране и публичност: изготвяне и поставяне на табели, информационни и комуникационни материали, организиране на пресконференции - при стартиране и за информиране за резултатите от проекта. дейността ще се проведе през 2ри , 22 и 23 месец
3. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Преустройство на част от партерен етаж в административни помещения и приемни на дирекция “Социално подпомагане” – Шумен”.
4. Изпълнение на строително-монтажни работи: „Преустройство на част от партерен етаж в административни помещения и приемни на Д”СП” – Шумен”. 4.1.Архитектурна част: 4.1.1.Демонтажни видове работи – сваляне на витрини и прозорци, разбиване на тухлени стени(външни и вътрешни), сваляне на стари облицовки, настилки и боя; 4.1.2. Нови видове архитектурно-строителни работи: 4.1.2.1. Конструктивна част: изкопни работи, кофражи и полагане на бетон, изграждане на рампа за хора с увреждания; 4.1.2.2. Архитектурна част: изграждане на вътрешни и външни тухлени зидове, разпределителни стени, окачени тавани и облицовки от гипсокартон, настилки от теракота и ламиниран паркет, замазки, мазилки, шпакловки, грундиране и боядисване; 4.1.2.3. Мерки за енергийна ефективност – поставяне на PVC и алуминиева дограма, външна топлоизолация – екструдиран пенополистирол; 4.1.2.4. Подмяна на врати и каси. 4.2. Водоснабдяване и канализация: 4.2.1.Водопровод: монтаж на полипропиленови тръби, спирателни кранове и водомери, бойлер и водонагревател; 4.2.2. Канализация: монтаж на PVC тръби, разклонители, тоалетни мивки, чинии и казанчета/ моноблокове. 4.3. Електротехническа част: 4.3.1. Доставка и монтаж на силови инсталации; 4.3.2. Доставка и монтаж на телефонна инсталация. 4.4. Отопление и вентилация: доставка и монтаж на котел, тръбна мрежа и отоплителни тела. Доставка и монтаж на въздуховоди; Гореописаните дейности са насочени към следното: 1. Оформяне на приемни, гишета, архивни помещения и други конструктивни решения за преустройство на част от партерния етаж в цялостен комплекс на Д „СП” –Шумен с отделен вход. По този начин ще се осигури бърз и лесен достъп и ускорено обслужване на клиентите; 2. Обектът да се приведе в съответствие с всички архитектурни, санитарни, противопожарни и др. изисквания за експлоатация; 3. Намаляване разходите за електроенергия и отопление.
5. Одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 316 190 BGN
Общ бюджет: 176 343 BGN
БФП: 176 343 BGN
Общо изплатени средства: 176 343 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 176 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 37 746 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 138 597 BGN
176 343 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 32 084 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 117 807 BGN
149 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 662 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 20 790 BGN
26 451 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 4 (Д) Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите /помещенията (Общо):
Индикатор 5 (Д) Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите /помещенията (хора с увреждания):
Индикатор 6 (Д) Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите /помещенията (малцинства|


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз