Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/017
Наименование: Подобряване на енергийната ефективност чрез ремонтни дейности на образователни институции в гр. Своге
Бенефициент: Община Своге
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Своге
Описание
Описание на проекта: Основна цел, която си поставя Община Своге е намаляване на енергоемкостта на единица отопляема площ и същевременно с това стремеж за увеличаване на комфорта чрез подобряване на качеството на жизнената среда и намаляване на здравните рискове, чрез поставянето на алтернативни източници на енергия и ремонт на образователната инфраструктура.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 „Информационна кампания – пресконференции, публикации в медиите”
Изпълнение на дейност 2 „Подготовка и провеждане на конкурсни процедури за избор на изпълнители за ремонтни дейности и доставка”
Изпълнение на дейност 3 „Изпълнение на сключен договор за топлоизолация в ЦДГ „Калина Малина”, ОДЗ „Ал. Вутимски” и ОУ „Иван Вазов” и ремонт на втори и трети етаж на ОУ „Иван Вазов”
Изпълнение на дейност 4 „Осъществяване на ремонтните дейности на отоплителната инсталация в ЦДГ „Калина Малина”, ОДЗ „Ал. Вутимски” и ОУ „Иван Вазов” в изпълнение на сключен договор с изпълнител”
Изпълнение на дейност 5 „Доставка и монтаж на слънчеви колектори в ЦДГ „Калина Малина” и ОДЗ „Ал. Вутимски”
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 „Изработка на информационни брошури и разяснителни табели”
Подготовка и Изпълнение на дейност 7 „Финализиране на дейността”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЧАРА 04
ЕНЕРГОСЕРВИЗ ИНЖЕНЕРИНГ
АЛИСА 93
ДЕКАМЕКС
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 808 180 BGN
Общ бюджет: 619 811 BGN
БФП: 619 811 BGN
Общо изплатени средства: 620 858 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 619 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 496 618 BGN
2010 0 BGN
2011 157 082 BGN
2012 - 24 014 BGN
2013 - 8 828 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
620 858 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 526 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 422 125 BGN
2010 0 BGN
2011 133 520 BGN
2012 - 20 412 BGN
2013 - 7 504 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
527 729 BGN
В т.ч. Национално финансиране 92 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 74 493 BGN
2010 0 BGN
2011 23 562 BGN
2012 - 3 602 BGN
2013 - 1 324 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 129 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз