Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0151-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентноспособността чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството и информационна сигурност
Бенефициент: "Кеит" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 10.08.2009
Дата на приключване: 10.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството и информационна сигурност
Дейности: Сформиране на екип по проекта; Отчетност на проектните дейности и разходи; Избор на подизпълнители
Определяне на обхвата на системите; Процес на разработване на системите; Анализ на оперативните системи за производство на рекламни материали; Етапно интегриране на ISO 9001:2008 в информационна система
Тестване на информационната система; Въвеждане в експлоатация на интегрираната информационната система
Провеждане на сертифициращи одити; Издаване на сертификати от съответния компетентен орган
Разходи за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 616 BGN
Общ бюджет: 38 367 BGN
БФП: 18 662 BGN
Общо изплатени средства: 18 662 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 662 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 662 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 863 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 863 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 799 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 799 BGN
Финансиране от бенефициента 33 384 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз