Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0262-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Международни стандарти за нови пазари"
Бенефициент: "Тих Труд" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Международни стандарти за нови пазари
Дейности: Въвеждане на система за управление в предприятието - ISO 9001-2000; Въвеждане на система на управление, базирана на информационни технологии
Сертификационни услуги - Въвеждане на система за управление в предприятието - ISO 9001-2000
Визуализация
Административно управление на проекта
Инвестиционна подкрепа
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 175 BGN
Общ бюджет: 12 468 BGN
БФП: 6 234 BGN
Общо изплатени средства: 6 234 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 234 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 234 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 299 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 299 BGN
В т.ч. Национално финансиране 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 935 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
935 BGN
Финансиране от бенефициента 10 175 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз