Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0142-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 в „Маг Студио” ООД”
Бенефициент: „Маг Студио” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 в „Маг Студио” ООД
Дейности: Сформиране на екип по проекта; Избор на консултантска организация
Разработване и внедряване на система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008
Избор на сертифицираща организация
Сертификация по стандарт ISO 9001:2008
Публичност и разпространение на резултатите
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интегрити Консултинг" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 350 BGN
Общ бюджет: 21 900 BGN
БФП: 10 950 BGN
Общо изплатени средства: 10 950 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 950 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 950 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 308 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 308 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 643 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 643 BGN
Финансиране от бенефициента 11 350 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз