Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0244-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „ИМЕЛ ДИЗАЙН” ООД чрез покриване на изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2000
Бенефициент: "ИМЕЛ ДИЗАЙН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „ИМЕЛ ДИЗАЙН” ООД чрез покриване на изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2008
Дейности: Сформиране на екип за изпълнение на проекта; Събиране на подходящи оферти за извършване на консултантски услуги/сертификация; Оценка и избор на икономически най-изгодните оферти и подписване на договор с изпълнителите
Разработване и внедряване на система за управление на качеството (СУК)
Сертификация по стандарт ISO 9001:2000
Финансово отчитане и одит на дейностите по проекта;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 450 BGN
Общ бюджет: 10 705 BGN
БФП: 5 353 BGN
Общо изплатени средства: 5 353 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 353 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 353 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 550 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 550 BGN
В т.ч. Национално финансиране 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 803 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
803 BGN
Финансиране от бенефициента 13 450 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз