Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0240-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на система за управление на качеството ISO 9001 и автоматизиране на процесите
Бенефициент: "Компютър Тийм 97" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на система за управление на качеството ISO 9001 и автоматизиране на процесите
Дейности: Избор на консултантска организация
Разработване и внедряване на ISO 9001:2008; Диагностика; Разработване на системата за качество; Внедряване на системата за качество
Избор на сертифицираща организация
Провеждане на сертификационен одит Първи етап Втори етап на сертификационен одит
Избор на доставчик за хардуер
Закупуване и инсталиране на хардуера
Избор на доставчик за закупуване на софтуер; Внедряване на софтуера
Дейности по отчитане, одит и приключване на проекта
Разходи за визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
УЕБДИЗАЙН
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 350 BGN
Общ бюджет: 48 807 BGN
БФП: 24 404 BGN
Общо изплатени средства: 24 404 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 404 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 404 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 743 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 743 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 661 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 661 BGN
Финансиране от бенефициента 26 350 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз