Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0230-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Покриване на международно признати стандарти”
Бенефициент: "Филкаб-Сливен" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Покриване на международно признати стандарти
Дейности: Сформиране на екип; Проучване за подходящи подизпълнители и доставчици по дейностите на проекта; Оценка, избор и договаряне със съответните подизпълнители
Разработване, документиране и внедряване на изискванията по ISO 9001:2000
Сертификация на СУ по изискванията на ISO 9001:2000
Вътрешна отчетност на разходите по проекта
Извършване одит по проекта
Представяне на финалния отчет
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ПРИМЕКСИМ"
Емилия Ташева Гюрова
All-Cert GmbH
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 550 BGN
Общ бюджет: 21 323 BGN
БФП: 10 661 BGN
Общо изплатени средства: 10 661 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 661 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 661 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 062 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 062 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 599 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 599 BGN
Финансиране от бенефициента 11 550 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз