Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0082-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Конкурентноспособност чрез сертификация
Бенефициент: "ТЕРАЗИНИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Конкурентноспособност чрез сертификация
Дейности: Избор на консултант
Проучване на съществуващото състояние; Анализ на процесите и взаимовръзките; Разработване на документацията на СУК
Внедряване на СУК
Подготовка за сертификация; Сертификация на СУК;
Публичност; Отчетност на проекта
Разходи за одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интертек ВА" ЕООД
ЕТ "Васил Тодоров 93"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 250 BGN
Общ бюджет: 27 993 BGN
БФП: 13 996 BGN
Общо изплатени средства: 13 996 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 996 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 996 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 897 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 897 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 099 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 099 BGN
Финансиране от бенефициента 14 250 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз