Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/006
Наименование: "Ремонт и оборудване на І-ОУ"Васил Левски" гр. Вълчедръм"
Бенефициент: Община Вълчедръм
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Вълчедръм
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Сформиране на екип и Комитет за наблюдение
Визуализация и информационни дейности
Подготовка на тръжна документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнители на СМР, Строителен надзор и доставка на оборудване
Провеждане на процедури за избор на изпълнител на СМР, строителен надзор и доставка на оборудване съгласно Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
Строително-монтажни работи
Междинно отчитане на дейностите по проекта
Мониторинг
Строителен надзор
Доставка на оборудване
Приключване на проекта и окончателно отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 627 824 BGN
Общ бюджет: 534 097 BGN
БФП: 534 097 BGN
Общо изплатени средства: 534 097 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 534 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 534 097 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
534 097 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 453 982 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 453 982 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
453 982 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 80 114 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 114 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
Индикатор 5 Създаване на нови работни места: - постоянни и временни ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз