Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0226-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация на "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО"
Бенефициент: ЕООД "Хлебопроизводство и сладкарство"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 24.07.2009
Дата на приключване: 24.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация на "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО"ЕООД ГР.ТРОЯН
Дейности: Подготовка на тръжната документация и провеждане на търг за климатизация и вентилация
Изпълнение на дейностите по климатизация и вентилация(СМР)
Закупуване,доставка и въвеждане в експлоатация на машини и оборудване
Визуализация на проекта
Отчитане на проекта и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 314 648 BGN
Общ бюджет: 471 957 BGN
БФП: 283 174 BGN
Общо изплатени средства: 283 174 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 283 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 283 174 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
283 174 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 240 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 240 698 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
240 698 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 476 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 476 BGN
Финансиране от бенефициента 209 766 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз