Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0779-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация на Алианс Принт ЕООД "
Бенефициент: "Алианс Принт" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Технологична модернизация на Алианс Принт ЕООД"
Дейности: Управление на проекта
Избор на подизпълнител
Доставка, монтаж и пуск на машините
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РИМЕСА ОДИТ
Komori International Netherlands B.V.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 982 BGN
Общ бюджет: 2 701 945 BGN
БФП: 998 098 BGN
Общо изплатени средства: 998 098 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 998 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 998 098 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
998 098 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 848 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 848 383 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
848 383 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 149 715 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 715 BGN
Финансиране от бенефициента 1 707 063 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз