Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0061-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Конкурентно развитие чрез финансова помощ от ЕС"
Бенефициент: "БЕРКО-90 - БЕРКОВСКИ С-ИЕ" СД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: "Конкурентно развитие чрез финансова помощ от ЕС"
Дейности: Избор на доставчик на оборудване
Доставка и монтаж на технологичното оборудване и софтуер
Визуализация на проекта
Финална отчетност на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 878 700 BGN
Общ бюджет: 1 434 804 BGN
БФП: 860 809 BGN
Общо изплатени средства: 860 809 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 860 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 175 740 BGN
2011 685 069 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
860 809 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 731 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 149 379 BGN
2011 582 309 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
731 688 BGN
В т.ч. Национално финансиране 129 121 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 361 BGN
2011 102 760 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 121 BGN
Финансиране от бенефициента 585 925 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз