Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0786-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие на “Интергама” ООД чрез технологично обновление за разширяване на дейността
Бенефициент: "Интергама" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Развитие на “Интергама” ООД чрез технологично обновление за разширяване на дейността
Дейности: Създаване на екип по проекта
Доставка на оборудване
Визуализация
Отчитане
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
БЕЛЖИ ЕООД
Дианов-Експерт Консулт" ЕООД
"КИБО" ООД
OMIS S.p.a
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 285 355 BGN
Общ бюджет: 554 542 BGN
БФП: 277 271 BGN
Общо изплатени средства: 277 271 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 277 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 277 271 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
277 271 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 235 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 235 680 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
235 680 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 41 591 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 591 BGN
Финансиране от бенефициента 285 355 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз