Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0495-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Увеличение капацитета на центъра за предоставяне на дистанционни ИТ услуги, водещо до петкратно увеличение на приходите от износ"
Бенефициент: "Ай Би Ес - България" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Увеличение капацитета на центъра за предоставяне на дистанционни ИТ услуги, водещо до петкратно увеличение на приходите от износ"
Дейности: Провеждане процедури за определяне на доставчиците. Избор на доставчиците и сключване на договорите за доставка
Доставка на блейд шаси, интел блейд сървъри, RISKблейд сървъри, сървърен шкаф, сървър за съхранение на данни и лентова библиотека
Доставка на: -софтуер за виртуализация и динамично разпределение на ресурсите за блейд инфраструктура - софтуер за виртуализация и динамично разпределение на ресурсите на сървър за съхранение на данни/външен дисков масив/ - софтуер за управление н
Доставка на консултантски услуги за „съживяване” на сървъри и софтуер, интеграция с настоящото оборудване на центъра за дистанционни ИТ услуги, въвеждане на технологията на виртуализация на новите мощности
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СИЕНСИС АД
"Ирида Одит" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 668 224 BGN
Общ бюджет: 1 014 430 BGN
БФП: 659 380 BGN
Общо изплатени средства: 659 197 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 659 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 133 645 BGN
2010 0 BGN
2011 522 302 BGN
2012 3 250 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
659 197 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 560 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 113 598 BGN
2010 0 BGN
2011 443 957 BGN
2012 2 763 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
560 318 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 047 BGN
2010 0 BGN
2011 78 345 BGN
2012 488 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 880 BGN
Финансиране от бенефициента 359 813 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз