Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0485-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разширяване на дейността на "ХЕМ"АД чрез технологична модернизация"
Бенефициент: "ХЕМ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: "Разширяване на дейността на "ХЕМ"АД чрез технологична модернизация"
Дейности: Управление на проекта (административно обслужване,PR, отчетност
Закупуване на машини и оборудване и въвеждането им в експлоатация
Извършване на СМР
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 905 797 BGN
Общ бюджет: 1 482 315 BGN
БФП: 889 389 BGN
Общо изплатени средства: 889 277 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 889 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 181 159 BGN
2011 707 817 BGN
2012 300 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
889 277 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 755 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 153 986 BGN
2011 601 645 BGN
2012 255 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
755 885 BGN
В т.ч. Национално финансиране 133 408 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 27 174 BGN
2011 106 173 BGN
2012 45 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 391 BGN
Финансиране от бенефициента 603 865 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз